Công ty TNHH Nha Trang Cleaner Group

  • GPKD số: 4201864078 – Cấp ngày: 30/09/2019
  • Trụ sở tại: Số 4 Lương Như Học, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Kho hàng tại: số 30 Nguyễn Lộ Trạch, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Hotline: 0935 758 968 – web: www.cleaning.vn
  • Email: cleaningstore.vn@gmail.com